ดัชนีความผันผวนของสล็อต PG (ดัชนีความผ

- 阅92

ดัชนีความผันผวน (VI) ของเครื่องสล็อต PGมักใช้เพื่อวัดระดับความเสี่ยงของเกมพูดง่ายๆ คือคว......